Skip to Store Area:

แอร์ Eminent

แนวตั้ง  รายการ 

แอร์ Eminent ติดผนังอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Wall Type) เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น AVG/WVG ขนาด 9000BTU-24000BTU

แอร์ Eminent ติดผนังอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Wall Type) เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น AVG/WVG ขนาด 9000BTU-24000BTU

แอร์ Eminent ติดผนัง (Wall Type) เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น AFG/WFG ขนาด 9000BTU-25000BTU

แอร์ Eminent ติดผนัง (Wall Type) เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น AFG/WFG ขนาด 9000BTU-25000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น AER/EER ขนาด 13000BTU-30000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น AER/EER ขนาด 13000BTU-30000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น AER/EER ขนาด 13000BTU-40000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น AER/EER ขนาด 13000BTU-40000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) คอยล์ร้อนเป่าบน เบอร์ 5 น้ำยา R32,R410a รุ่น CVH/EVH ขนาด 13000BTU-40944BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) คอยล์ร้อนเป่าบน เบอร์ 5 น้ำยา R32,R410a รุ่น CVH/EVH ขนาด 13000BTU-40944BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ไม่เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น ER/AR ขนาด 12000BTU-30000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ไม่เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น ER/AR ขนาด 12000BTU-30000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ไม่เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น ER/AR ขนาด 33000BTU-60000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ไม่เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น ER/AR ขนาด 33000BTU-60000BTU

แอร์ Eminent สี่ทิศทาง (Cassette Type) เบอร์ 5 น้ำยา R32, R410a รุ่น ASD/CSD ขนาด 18000BTU-36000BTU

แอร์ Eminent สี่ทิศทาง (Cassette Type) เบอร์ 5 น้ำยา R32, R410a รุ่น ASD/CSD ขนาด 18000BTU-36000BTU

แอร์ Eminent สี่ทิศทาง (Cassette Type) ไม่เบอร์ 5 น้ำยา R32, R410a รุ่น  ขนาด 18000BTU-42000BTU

แอร์ Eminent สี่ทิศทาง (Cassette Type) ไม่เบอร์ 5 น้ำยา R32, R410a รุ่น ขนาด 18000BTU-42000BTU

แอร์ Eminent ตู้ตั้งพื้น (Floor Standing Type) รีโมทไร้สาย น้ำยา R410a ขนาด 36000BTU-120,000BTU

แอร์ Eminent ตู้ตั้งพื้น (Floor Standing Type) รีโมทไร้สาย น้ำยา R410a ขนาด 36000BTU-120,000BTU

แอร์ Eminent ตู้ตั้งพื้น (Floor Standing Type) รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 น้ำยา R410a ขนาด 36000BTU-40944BTU

แอร์ Eminent ตู้ตั้งพื้น (Floor Standing Type) รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 น้ำยา R410a ขนาด 36000BTU-40944BTU

แอร์ Eminent เปลือย (Ceiling Concealed Type) เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น AER/EER ขนาด 13000BTU-30000BTU

แอร์ Eminent เปลือย (Ceiling Concealed Type) เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น AER/EER ขนาด 13000BTU-30000BTU

แอร์ Eminent เปลือย (Ceiling Concealed Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น AER/EER ขนาด 13000BTU-40944BTU

แอร์ Eminent เปลือย (Ceiling Concealed Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น AER/EER ขนาด 13000BTU-40944BTU

แอร์ Eminent เปลือย (Ceiling Concealed Type) ม.อ.ก.น้ำยา R32,R410a รุ่น AR/BR ขนาด 12000BTU-60000BTU

แอร์ Eminent เปลือย (Ceiling Concealed Type) ม.อ.ก.น้ำยา R32,R410a รุ่น AR/BR ขนาด 12000BTU-60000BTU

แอร์ Eminent ต่อท่อลม (Duct Type) ม.อ.ก.น้ำยา R32,R410a รุ่น AR/BM ขนาด 25000BTU-60000BTU

แอร์ Eminent ต่อท่อลม (Duct Type) ม.อ.ก.น้ำยา R32,R410a รุ่น AR/BM ขนาด 25000BTU-60000BTU

แอร์ Eminent ต่อท่อลม ขนาดใหญ่ (Duct Type) น้ำยา R22 รุ่น KBN/PDN ขนาด 90000BTU-618000BTU

แอร์ Eminent ต่อท่อลม ขนาดใหญ่ (Duct Type) น้ำยา R22 รุ่น KBN/PDN ขนาด 90000BTU-618000BTU
บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านได้รับสินค้าราคาพิเศษที่สุด และ ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับแอร์