Skip to Store Area:

แอร์ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type)

หน้า:
  1. 1
  2. 2

แนวตั้ง  รายการ 

แอร์ Daikin ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a เบอร์ 5 รุ่น FLRN Series ขนาด 31000BTU

แอร์ Daikin ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a เบอร์ 5 รุ่น FLRN Series ขนาด 31000BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น CoolPlus Series ขนาด 13600BTU-40100BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น CoolPlus Series ขนาด 13600BTU-40100BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รุ่น CoolPlus Standard ขนาด 42000BTU - 60000BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รุ่น CoolPlus Standard ขนาด 42000BTU - 60000BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น New Stylus Series ขนาด 13100BTU-40900BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น New Stylus Series ขนาด 13100BTU-40900BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a รุ่น New Stylus Standard ขนาด 12000BTU-60000BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a รุ่น New Stylus Standard ขนาด 12000BTU-60000BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รีโมทมีสาย น้ำยา R407c รุ่น New Stylus Standard ขนาด 12000BTU - 60000BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รีโมทมีสาย น้ำยา R407c รุ่น New Stylus Standard ขนาด 12000BTU - 60000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย-สวิง รุ่น 42FCE Series ขนาด 13000BTU - 60000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย-สวิง รุ่น 42FCE Series ขนาด 13000BTU - 60000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 รีโมทมีสาย สวิง รุ่น 42VLG Series ขนาด 13000BTU - 40000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 รีโมทมีสาย สวิง รุ่น 42VLG Series ขนาด 13000BTU - 40000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รีโมทมีสาย สวิง ไม่เบอร์ 5 รุ่น 42VLU Series ขนาด 12283BTU - 60000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รีโมทมีสาย สวิง ไม่เบอร์ 5 รุ่น 42VLU Series ขนาด 12283BTU - 60000BTU

แอร์ Fujitsu ตั้งแขวนอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a รุ่น Universal ขนาด 18000BTU - 54000BTU

แอร์ Fujitsu ตั้งแขวนอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a รุ่น Universal ขนาด 18000BTU - 54000BTU

ผ่อน 0% 54,900 บาท

ราคาพิเศษ 46,900 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (220v) รุ่น AD-AE/FCR5 ขนาด 12500BTU - 25000BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (220v) รุ่น AD-AE/FCR5 ขนาด 12500BTU - 25000BTU

ผ่อน 0% 25,900 บาท

ราคาพิเศษ 21,900 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (220v) รุ่น AR/FCR5 ขนาด 13000BTU - 40489BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (220v) รุ่น AR/FCR5 ขนาด 13000BTU - 40489BTU

ผ่อน 0% 27,900 บาท

ราคาพิเศษ 24,100 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (380v) รุ่น AR/FCR5 คอม Scroll ขนาด 32957BTU - 40196BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (380v) รุ่น AR/FCR5 คอม Scroll ขนาด 32957BTU - 40196BTU

ผ่อน 0% 55,900 บาท

ราคาพิเศษ 48,800 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รุ่น AR/FCR คอมเทคัมเช่ ขนาด 12500BTU - 60900BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รุ่น AR/FCR คอมเทคัมเช่ ขนาด 12500BTU - 60900BTU

ผ่อน 0% 29,900 บาท

ราคาพิเศษ 25,400 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รุ่น ARN/FCN ขนาด 12500BTU - 60900BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รุ่น ARN/FCN ขนาด 12500BTU - 60900BTU

ผ่อน 0% 24,900 บาท

ราคาพิเศษ 21,000 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ม.อ.ก. รุ่น AR/FCR คอม Rotary ขนาด 12500BTU - 36000BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ม.อ.ก. รุ่น AR/FCR คอม Rotary ขนาด 12500BTU - 36000BTU

ผ่อน 0% 25,900 บาท

ราคาพิเศษ 21,900 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านได้รับสินค้าราคาพิเศษที่สุด และ ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับแอร์