Skip to Store Area:

แอร์ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type)

หน้า:
  1. 1
  2. 2

แนวตั้ง  รายการ 

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น CoolPlus Series ขนาด 13600BTU-60000BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น CoolPlus Series ขนาด 13600BTU-60000BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น New Stylus Series ขนาด 13100BTU-40900BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น New Stylus Series ขนาด 13100BTU-40900BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a รุ่น New Stylus Standard ขนาด 12000BTU-60000BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a รุ่น New Stylus Standard ขนาด 12000BTU-60000BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รีโมทมีสาย น้ำยา R407c รุ่น New Stylus Standard ขนาด 12000BTU - 60000BTU

แอร์ Trane ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รีโมทมีสาย น้ำยา R407c รุ่น New Stylus Standard ขนาด 12000BTU - 60000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย-สวิง รุ่น 42FCE Series ขนาด 13000BTU - 60000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย-สวิง รุ่น 42FCE Series ขนาด 13000BTU - 60000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 รีโมทมีสาย สวิง รุ่น 42VLG Series ขนาด 13000BTU - 40000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 รีโมทมีสาย สวิง รุ่น 42VLG Series ขนาด 13000BTU - 40000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รีโมทมีสาย สวิง ไม่เบอร์ 5 รุ่น 42VLU Series ขนาด 12283BTU - 60000BTU

แอร์ Carrier ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รีโมทมีสาย สวิง ไม่เบอร์ 5 รุ่น 42VLU Series ขนาด 12283BTU - 60000BTU

แอร์ Fujitsu ตั้งแขวนอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a รุ่น Universal ขนาด 18000BTU-47800BTU

แอร์ Fujitsu ตั้งแขวนอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a รุ่น Universal ขนาด 18000BTU-47800BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวนอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น IFM ขนาด 13500BTU-40900BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวนอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น IFM ขนาด 13500BTU-40900BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น ICR5 ขนาด 13500BTU-40900BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น ICR5 ขนาด 13500BTU-40900BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a รุ่น OEN/ICN ขนาด 12500BTU - 60900BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) น้ำยา R410a รุ่น OEN/ICN ขนาด 12500BTU - 60900BTU

แอร์ Central Air ตั้งพื้น (Floor Type) No Outdoor Unit น้ำยา R22 ขนาด 9000BTU-12000BTU

แอร์ Central Air ตั้งพื้น (Floor Type) No Outdoor Unit น้ำยา R22 ขนาด 9000BTU-12000BTU

แอร์ Central Air ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R22 รุ่น EFA Series ขนาด 15000BTU-40000BTU

แอร์ Central Air ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) เบอร์ 5 น้ำยา R22 รุ่น EFA Series ขนาด 15000BTU-40000BTU

แอร์ Central Air ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ม.อ.ก.น้ำยา R22 รุ่น SF Series ขนาด 9000BTU-60000BTU

แอร์ Central Air ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ม.อ.ก.น้ำยา R22 รุ่น SF Series ขนาด 9000BTU-60000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ไม่เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น ER/AR ขนาด 33000BTU-60000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ไม่เบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น ER/AR ขนาด 33000BTU-60000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ไม่เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น ER/AR ขนาด 12000BTU-30000BTU

แอร์ Eminent ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ไม่เบอร์ 5 น้ำยา R32 รุ่น ER/AR ขนาด 12000BTU-30000BTU
บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านได้รับสินค้าราคาพิเศษที่สุด และ ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับแอร์