Skip to Store Area:

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน

แนวตั้ง  รายการ 

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (380v) รุ่น AR/FCR5 คอม Scroll ขนาด 32957BTU - 40196BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (380v) รุ่น AR/FCR5 คอม Scroll ขนาด 32957BTU - 40196BTU

ผ่อน 0% 55,900 บาท

ราคาพิเศษ 48,800 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (220v) รุ่น AR/FCR5 ขนาด 13000BTU - 40489BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (220v) รุ่น AR/FCR5 ขนาด 13000BTU - 40489BTU

ผ่อน 0% 27,900 บาท

ราคาพิเศษ 24,100 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (220v) รุ่น AD-AE/FCR5 ขนาด 12500BTU - 25000BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 (220v) รุ่น AD-AE/FCR5 ขนาด 12500BTU - 25000BTU

ผ่อน 0% 25,900 บาท

ราคาพิเศษ 21,900 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รุ่น ARN/FCN ขนาด 12500BTU - 60900BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รุ่น ARN/FCN ขนาด 12500BTU - 60900BTU

ผ่อน 0% 24,900 บาท

ราคาพิเศษ 21,000 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ม.อ.ก. รุ่น AR/FCR คอม Scroll ขนาด 18700BTU - 60900BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ม.อ.ก. รุ่น AR/FCR คอม Scroll ขนาด 18700BTU - 60900BTU

ผ่อน 0% 33,900 บาท

ราคาพิเศษ 29,200 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รุ่น AR/FCR คอมเทคัมเช่ ขนาด 12500BTU - 60900BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) รุ่น AR/FCR คอมเทคัมเช่ ขนาด 12500BTU - 60900BTU

ผ่อน 0% 29,900 บาท

ราคาพิเศษ 25,400 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ม.อ.ก. รุ่น AR/FCR คอม Rotary ขนาด 12500BTU - 36000BTU

แอร์ Star Aire ตั้งแขวน (Floor Ceiling Type) ม.อ.ก. รุ่น AR/FCR คอม Rotary ขนาด 12500BTU - 36000BTU

ผ่อน 0% 25,900 บาท

ราคาพิเศษ 21,900 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

 
บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านได้รับสินค้าราคาพิเศษที่สุด และ ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับแอร์