Skip to Store Area:

แอร์ Toshiba

แนวตั้ง  รายการ 

แอร์ Toshiba ติดผนัง (Wall Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น Standard N Series ขนาด 9000BTU - 24000BTU

แอร์ Toshiba ติดผนัง (Wall Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น Standard N Series ขนาด 9000BTU - 24000BTU

ผ่อน 0% 18,900 บาท

ราคาพิเศษ 15,500 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Toshiba ติดผนังอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Wall Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น N Series ขนาด 9000BTU - 24000BTU

แอร์ Toshiba ติดผนังอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Wall Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R410a รุ่น N Series ขนาด 9000BTU - 24000BTU

ผ่อน 0% 25,900 บาท

ราคาพิเศษ 22,400 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Toshiba สี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Cassette Type) น้ำยา R410a เบอร์ 5 รุ่น SPI ขนาด 18000BTU - 41000BTU

แอร์ Toshiba สี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Cassette Type) น้ำยา R410a เบอร์ 5 รุ่น SPI ขนาด 18000BTU - 41000BTU

ผ่อน 0% 51,900 บาท

ราคาพิเศษ 44,900 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Toshiba แขวนอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Ceiling Suspended Type) น้ำยา R410a เบอร์ 5 รุ่น SPI ขนาด 18000BTU - 41000BTU

แอร์ Toshiba แขวนอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Ceiling Suspended Type) น้ำยา R410a เบอร์ 5 รุ่น SPI ขนาด 18000BTU - 41000BTU

ผ่อน 0% 42,900 บาท

ราคาพิเศษ 36,900 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

แอร์ Toshiba เปลือยอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Duct Type) น้ำยา R410a เบอร์ 5 รุ่น DI ขนาด 18000BTU - 41300BTU

แอร์ Toshiba เปลือยอินเวอร์เตอร์ (INVERTER Duct Type) น้ำยา R410a เบอร์ 5 รุ่น DI ขนาด 18000BTU - 41300BTU

ผ่อน 0% 57,900 บาท

ราคาพิเศษ 49,900 บาท

ราคาแอร์ ตามขนาด คลิก

     
บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านได้รับสินค้าราคาพิเศษที่สุด และ ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับแอร์