โปรแกรมคำนวน BTU อัตโนมัติ

https://www.carrierthailand.com/services/btu-calculator/




BTU ย่อมาจาก BRITISH THERMAL UNIT เป็นหน่วยพลังงานความร้อนของอังกฤษ โดยกำหนดให้ 1 BTU เท่ากับ พลังความร้อนที่ใช้ในการทำให้น้ำ (H2O) น้ำหนัก 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 ฟาเรนไฮต์ เป็นมาตราฐานที่ใช้วัดค่าความร้อนของพลังงานชนิดต่างๆ เพื่อกำหนดราคาการซื้อขาย ใช้เปรียบเทียบค่าความร้อน ของพลังงานชนิดต่างกัน

คำที่ใช้มักใช้เรียกขนาดแอร์ในเมืองไทย คือ คำว่า ตัน (Ton) , 1 ตัน เท่ากับ 12,000BTU ซึ่งถูกกำหนดขึ้นจากปริมาณความร้อนที่ใช้ละลายน้ำแข็ง 1 ตัน (2,000 ปอนด์) ภายใน 24 ชั่วโมง

การเลือก BTU ที่เหมาะสมกับหน้างานต่างๆ มีผลกับความเย็น และ ค่าไฟ ที่ลูกค้าจะได้รับโดยตรง ดังนั้นจึงต้องเลือก BTU ให้เหมาะสมกับหน้างาน เพื่อป้องกันปัญหาจุกจิกที่เกิดขึ้นจากการเลือกแอร์ที่ต่ำกว่า หรือ สูงกว่ามาตราฐาน และ ความเหมาะสมที่กำหนดไว้

การเลือก BTU ที่สูงเกินไป มีผลทำให้คอมเพรสเซอร์ตัดต่อบ่อย เนื่องจากเมื่อเริ่มทำความเย็นตามอุณหภูมิที่ตั้งเอาไว้ได้เร็วกว่าปกติ คอมเพรสเซอร์จะตัดเร็ว และ หยุดทำงาน สลับกันเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้สิ้นเปลืองทั้งค่าแอร์, ค่าไฟ และ ไม่ได้รับความเย็นที่คาดหวังเอาไว้

การเลือก BTU ที่น้อยเกินไป มีผลทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลาโดยไม่ได้พัก เนื่องจากไม่สามารถทำความเย็นได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เพราะ BTU น้อยเกินกำลังที่จะทำความเย็นห้องขนาดใหญ่กว่า BTU ได้ มีผลเสียมากมายเช่น ค่าไฟจะแพงกว่าการเลือกแอร์ที่เหมาะสมกับขนาดห้อง อายุของคอมเพรสเซอร์สั้นลง เสื่อมสภาพเร็ว เสียบ่อยขึ้น

การเลือก BTU ที่สูงเกินไป หรือ น้อยเกินไป แบรนด์ผู้ผลิต จะไม่ได้รับประกันสินค้า ไม่รับเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า และ แก้ไขสินค้า เมื่อเกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากการเลือก BTU ที่ไม่เหมาะสมของตัวลูกค้าเอง

ดังนั้น การเลือก BTU ที่เหมาะสมกับห้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการซื้อแอร์ทุกครั้ง เพื่อลดปัญหา ลดค่าไฟ และลดปัญหาจุกจิกต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยความปราถนาดีจาก www.theweatherair.com


วิธีการเลือก BTU ให้เหมาะสมกับขนาดห้อง และชนิดของห้อง

TheWeatherAir ขนาดห้อง (ตารางเมตร)
ขนาดแอร์ BTU/Hr ห้องนอน ห้องทำงาน,ห้องนั่งเล่น ร้านค้า,ร้านอาหาร ฯลฯ
ลักษณะห้อง ไม่โดนแดด โดนแดด ไม่โดนแดด โดนแดด ไม่โดนแดด โดนแดด
9,000 9-14 ตร.ม. 6-9 ตร.ม. 10-12 ตร.ม. 6-9 ตร.ม. 6-9 ตร.ม. 7-8 ตร.ม.
12,000 14-18 ตร.ม. 10-12 ตร.ม. 14-15 ตร.ม. 10-12 ตร.ม. 10-12 ตร.ม. 10-11 ตร.ม.
15,000 18-22 ตร.ม. 13-15 ตร.ม. 18-19 ตร.ม. 13-15 ตร.ม. 13-15 ตร.ม. 13-14 ตร.ม.
18,000 22-28 ตร.ม. 15-18 ตร.ม. 22-23 ตร.ม. 15-18 ตร.ม. 15-18 ตร.ม. 15-16 ตร.ม.
20,000 25-29 ตร.ม. 18-20 ตร.ม. 25-26 ตร.ม. 18-20 ตร.ม. 18-20 ตร.ม. 18-19 ตร.ม.
24,000 28-34 ตร.ม. 20-24 ตร.ม. 29-30 ตร.ม. 20-24 ตร.ม. 20-24 ตร.ม. 20-21 ตร.ม.
30,000 35-42 ตร.ม. 25-30 ตร.ม. 36-38 ตร.ม. 25-30 ตร.ม. 25-30 ตร.ม. 25-26 ตร.ม.
36,000 42-50 ตร.ม. 30-36 ตร.ม. 43-45 ตร.ม. 30-36 ตร.ม. 30-36 ตร.ม. 30-31 ตร.ม.
40,000 50-57 ตร.ม. 37-40 ตร.ม. 50-51 ตร.ม. 37-40 ตร.ม. 37-40 ตร.ม. 37-38 ตร.ม.
42,000 53-60 ตร.ม. 40-42 ตร.ม. 53-54 ตร.ม. 40-42 ตร.ม. 40-42 ตร.ม. 40-41 ตร.ม.
48,000 61-69 ตร.ม. 43-48 ตร.ม. 61-62 ตร.ม. 43-48 ตร.ม. 43-48 ตร.ม. 43-44 ตร.ม.
60,000 70-86 ตร.ม. 49-60 ตร.ม. 71-75 ตร.ม. 49-60 ตร.ม. 49-60 ตร.ม. 49-50 ตร.ม.


การคำนวน BTU พื้นฐาน

> วัดพื้นที่(ความสูงกำหนดไม่เกิน 3 เมตร) : กว้าง x ยาว x ตัวแปร ประเภทของห้องนั้น = xx,xxxBTU ที่เหมาะสม
> วัดพื้นที่(ความสูงเกิน 3 เมตร) : กว้าง x ยาว x สูง x ตัวแปร ประเภทของห้องนั้น นำมาหาร 3 = xx,xxxBTU ที่เหมาะสม

ตัวแปร ดังนี้

> ห้องนอน 700
> ห้องนั่งเล่น, ห้องทำงาน 800
> ร้านค้า, ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ 1,000 - 1,500

ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
> ปริมาณคน และ ความถี่ของการเข้า ออก ห้องนั้นๆ
> เป็นห้องกระจกตั้งแต่เพดานถึงพื้น (เช่น โรงแรม, ร้านอาหาร เป็นต้น)
> ความสูงของเพดานเกินกว่า 3.5 เมตรขึ้นไป (เช่น โรงแรม สไตล์โมเดิร์น, อาคารที่มีชั้นลอย เป็นต้น)
> ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา กรณีเป็นร้านค้าแบบ Stand Alone ตั้งในพื้นที่โล่งแจ้งโดยไม่ได้อยู่ใต้อาคาร
> ทิศทางที่แดดส่อง โดนเต็มๆ หรือไม่
> ปริมาณความร้อน ที่เกิดจากจำนวนเครื่องทำความร้อน และ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ (เช่น เครื่องทำกาแฟ, เครื่องทำน้ำร้อน, เตาไฟฟ้า เป็นต้น)

*ทุกปัจจัยมีผลกับการคำนวน BTU ทั้งสิ้น ดังนั้น ก่อนเลือกยี่ห้อแอร์ รุ่นแอร์ และ BTU เพื่อสั่งซื้อ ต้องแจ้งข้อมูลให้ทีมงาน TheWeatherAir ให้ทราบเพื่อประเมินความเหมาะสมของแอร์ เพื่อให้ทางบริษัทฯ ให้คำแนะนำที่ดีที่สุดกับลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบสูงสุด ตามสโลแกน Services for High Quality ติดตั้งแอร์กับ www.theweatherair.com ต้องเย็นและถูกต้องตามมาตราฐานเท่านั้น*