1. ข้อกำหนดอุปกรณ์ติดตั้ง

 • ทางบริษัทฯ แถมท่อน้ำยาแอร์, ท่อน้ำทิ้ง, รางครอบท่อ รายการละไม่เกิน 4 เมตร (กรณีอุปกรณ์เกินเช็คราคาตามตารางด้านล่าง)
 • ทางบริษัทฯ แถมชุดเบรคเกอร์ สายไฟ 1 ชุด ระยะไม่เกิน 5 เมตร, ขายาง, ขาเหล็ก หรือ ขากระเช้า 1 ชุด ตามหน้างานจริง
 • การเดินสายไฟ และ ท่อต่างๆ เป็นการเดินลอย ไม่ฝังปูนให้ทุกรณี
 • ทางบริษัทฯ เดินไฟจากคอยล์ร้อนไปคอยล์เย็นเท่านั้น (ไม่รวมเดินเมนไฟ)
 • อุปกรณ์มาตราฐานการติดตั้ง บริษัทฯ ให้ตามที่ใช้จริงเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ การส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ และ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือ ส่วนลดอื่นๆ ได้

2. ข้อกำหนดในการติดตั้ง
 • การติดตั้งแอร์, ล้างแอร์, ซ่อมแอร์ จะมีฝุ่นและสิ่งสกปรกเวลาทำงานเจาะยึดแอร์, ท่อน้ำยาแอร์, ท่อน้ำทิ้ง รวมถึงการล้างแอร์
 • กรณีมีท่อน้ำประปา, ท่อสายไฟ หรือ ท่อชนิดอื่นๆ ที่ฝังอยู่ในกำแพง ลูกค้าและนิติบุคคลต้องแจ้งแนวห้ามเจาะให้ช่างทราบ กรณีที่ไม่แจ้งให้ช่างทราบ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เนื่องจากบุคคลภายนอกย่อมไม่ทราบว่ามีอะไรฝังอยู่ในกำแพง
 • รบกวนเจ้าของงานอยู่หน้างานกับช่างในเวลานัดหมายเพื่อระบุจุดติดตั้งแอร์ และ กรุณาเคลียร์พื้นที่ของลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนช่างเข้าทำงาน
 • ทางเราจะไม่ยุ่งกับงานกระจก งานเหล็ก หรือ งานไม้ ของลูกค้าทุกกรณี ลูกค้าต้องหาช่างที่ชำนาญงานมาทำงานร่วมกับทางเรา
 • กรณีเป็นงานที่ต้องเจาะฝ้าทางเราจะเจาะจุดที่จำเป็นในการติดตั้งเท่านั้น จุดที่สุดวิสัยที่ต้องเจาะฝ้าระหว่างจุดเดินท่อน้ำยา ช่างจะแจ้งก่อนลงมือทำ ทางเราจะเก็บฝ้าให้ แต่ไม่ได้ฉาบให้
 • การปฏิบัติงาน ต้องมีพื้นที่แนวราบให้ช่างทำงาน 2 - 3 ตร.ม. และ มีความสูงจากพื้นที่จุดติดตั้งไม่เกิน 3 เมตร
 • กรณีจุดติดตั้งสูงเกิน 3 เมตร ขึ้นไป ลูกค้าต้องเป็นผู้เตรียมนั่งร้านในการติดตั้ง (กรณีให้ทางเราเตรียมจะมีค่าบริการ ตามตารางค่าบริการด้านล่าง)
 • กรณีติดตั้งไม่ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น พื้นที่ไม่พอแขวนคอยล์เย็น หน้างานสูงและไม่มีระเบียงวางคอยล์ร้อน รวมถึงไม่มีจุดวางนั่งร้าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับงาน และหักค่าเสียเวลา 2,000 บาท
 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับงานที่ไม่มีที่จอดรถกระบะหลังคาสูง 3 เมตร หรือ ถ้ามีค่าจอดรถ ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจอดรถดังกล่าว

3. การรับประกันงานติดตั้ง
 • ทางบริษัทฯ รับประกันงานติดตั้ง 6 เดือน และรับประกันงานติดตั้งเฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินค่าสินค้า และ อุปกรณ์เพิ่มเติม (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
 • ในระยะประกันถ้ามีจุดติดตั้งไม่เรียบร้อย ทางบริษัทฯ นัดเข้าไปแก้ไขฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่่รับเปลี่ยนหรือคืนแอร์ที่ติดตั้งเรียบร้อยทุกกรณี
 • กรณีติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนจุดติดตั้ง คิดค่าบริการตามตารางค่าติดตั้งแอร์
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไปจ้างบุคคลทั่วไปมาแก้ไขงานติดตั้ง หรือ ให้ช่างทำงานนอกเหนือจากใบแจ้งงานโดยที่ไม่ผ่านบริษัทฯ
 • หากลูกค้าต้องการใช้บริการอื่นๆ กรุณาติดต่อเบอร์ฝ่ายเซอร์วิส 086-302-6644, 02-897-6580-4

4. ยกเลิกการแถมล้างแอร์
 • ยกเลิกการแถมล้างแอร์ทุกกรณี ทุกการสั่งซื้อพร้อมติดตั้ง ตั้งแต่ 1 พ.ค.2565 เป็นต้นไป

5. ขอบเขตการให้บริการ
 • กรุงเทพฯ ปริมณฑล
 • นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม, ปทุมธานี

6. ค่าถอดและเทิร์นแอร์เก่า (กรณีเทิร์นแอร์ ไม่เสียค่าถอด)

ค่าถอดแอร์เก่า และ ค่าเทิร์นแอร์เก่า (กรณีเทิร์นไม่เสียค่าถอด)
ขนาดบีทียู ค่าถอดแอร์เก่า (บาท) ค่าถอดแอร์แขวน,สี่ทิศทาง,เปลือย
เทิร์นแอร์คอยล์ทองแดง (บาท) เทิร์นแอร์คอยล์มิเนียม (บาท)
9,000BTU 500 800
500 300
12,000BTU 500 800 600 400
15,000BTU 500 800 600 400
18,000BTU 500 800 1,000 800
24,000BTU 500 800 1,200 1,000
30,000BTU 500 800 1,200 1,000
36,000BTU-60,000BTU 500 800 1,500 1,300

7. กรณีมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเกินจากที่แถมในโปรโมชั่น

อุปกรณ์เพิ่มเติม
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยาแอร์
เมตรละ
สายไฟ
เมตรละ
รางครอบท่อ
เมตรละ
ข้อต่อรางครอบท่อ
ตัวละ
9,000 - 15,000 500 100 บาท 300 บาท
100 บาท
18,000 - 25,000 600 100 บาท
300 บาท
100 บาท
25,001 - 30,000 700 100 บาท 300 บาท
100 บาท
30,001 - 40,000 800 200 บาท 300 บาท 100 บาท
40,001 - 50,000 900 200 บาท 300 บาท 100 บาท
50,001 - 60,000 1,000 200 บาท
300 บาท
100 บาท
60,001 - 70,000 1,100 200 บาท
300 บาท
100 บาท
70,001 - 80,000 1,200 200 บาท
300 บาท
100 บาท
80,001 - 100,000 1,300 200 บาท
300 บาท
100 บาท
100,001 - 120,000 1,400 200 บาท
300 บาท 100 บาท
120,001 - 140,000 1,500 200 บาท
300 บาท
100 บาท
140,001 - 160,000 1,600 200 บาท 300 บาท
100 บาท
160,001 - 180,000 1,700 200 บาท
300 บาท
100 บาท
180,001 - 200,000 1,800 200 บาท 300 บาท
100 บาท

8. งานเพิ่มเติมอื่นๆ

รายการ หน่วย ราคา (บาท)
8.1. รางครอบสายไฟ เมตรละ 50
8.2. งานเจาะผนังพีแคส จุดละ 500
8.3. หน้ากากเปลี่ยนทิศทางลม ชิ้นละ 1,000
8.4. นั่งร้านความสูงไม่เกิน 5 เมตร งานละ 1,000
8.5. นั่งร้านความสูงไม่เกิน 6-8 เมตร งานละ 2,000
8.6. ท่อ PVC สีขาว เมตรละ 70
8.7. ค่าซ่อมฝ้า ตารางเมตรละ 1,000
8.8. กาลักน้ำ (แอร์ขนาด 9,000BTU-24,000BTU) ตัวละ
2,500
8.9. กาลักน้ำ (แอร์ขนาด 30,000BTU-60,000BTU) ตัวละ 4,000*บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

 

 

ค่าติดตั้งแอร์ชนิดต่างๆ ตามขนาด และเงื่อนไขการออกไปดูหน้างาน

1. ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ของทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

2. ค่าบริการติดตั้งแอร์ทั้งหมด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. กรณีระยะทางเกิน 30 กิโลเมตร จะมีค่าเดินทาง เพิ่มเติมเป็นกรณีไปครับ

4. กรณีลูกค้าต้องการให้ช่างเทคนิคออกไปดูหน้างานนอกสถานที่ จะมีค่าบริการ 1,000 บาท

( แต่จะสามารถนำไปหักได้กรณีลูกค้าสั่งซื้อแอร์พร้อมติดตั้งเท่านั้น กรณีซื้อเฉพาะเครื่องไม่สามารถหักได้ )

5. ราคาติดตั้งแอร์เปลือย และ แอร์ต่อท่อลม ดังกล่าว ไม่รวม Set ท่อดักส์ (ตีราคาตามแบบ)

(กิลล์ช่องลมแอร์, ฟิลเตอร์, หน้ากากช่องรีเทิร์น, หัวจ่าย, ท่อดักส์สวมระหว่างแอร์กับกิลล์, ชามเบอร์ครอบตัวแอร์)

 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ งดเดินระบบไฟฟ้า งานตกแต่ง หรือ งานสเป็คท่อคอนดวด กรณีเป็นสถานที่สร้างใหม่ ให้ทางช่างระบบไฟฟ้าเป็นผู้เดินไฟไปรอที่จุดติดตั้งคอยล์ร้อนเท่านั้น

 • หมายเหตุ : ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ ไม่รับงานติดตั้งแอร์โดยตรงจากทางราชการ บริเวณสำเพ็ง เยาวราช และ บริเวณที่ไม่มีที่จอดรถขณะที่ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 • หมายเหตุ : ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ ไม่รับงานติดตั้งแอร์ที่มีอายุเกิน 10 ปี ทุกกรณี
 • หมายเหตุ : ราคาดังกล่าว ไม่รวมงานสเป็ค งานฝังท่อ งานโครงการ งานอาคาร และ งานโรงงาน

ค่าติดตั้งแอร์ติดผนัง (Wall type)
ขนาด BTU ราคา (บาท) ท่อน้ำยาแอร์ สายไฟ เบรคเกอร์ รางครอบท่อ รับประกัน
9,000 - 16,000 3,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร 6 เดือน
16,001 - 30,000 3,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร 6 เดือน
30,001 - 40,000 4,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร 6 เดือน
40,001 - 50,000 4,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร 6 เดือน

 

 
ค่าบริการติดตั้ง แอร์แขวน, แอร์ตั้งแขวน, แอร์ตู้ตั้งพื้น
ขนาด BTU ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ รางครอบท่อ
รับประกัน
9,000 - 25,000 5,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
25,001 - 30,000 6,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
30,001 - 40,000 7,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
40,001 - 50,000 8,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
50,001 - 60,000 10,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
60,001 - 70,000 12,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
70,001 - 80,000 15,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
80,001 - 100,000 20,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
100,001 - 120,000 22,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
120,001 - 140,000 24,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
140,001 - 160,000 25,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
160,001 - 180,000 26,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน
180,001 - 200,000 27,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 4 เมตร
6 เดือน

 

 
ค่าบริการติดตั้ง แอร์ 1 ทิศทาง, แอร์สี่ทิศทาง, แอร์เปลือย
ขนาดบีทียู ราคา (บาท) ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ รางครอบท่อ
รับประกัน
9,000 - 24,000 7,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 4 เมตร
6 เดือน
25,001 - 30,000 8,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 4 เมตร
6 เดือน
30,001 - 40,000 9,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 4 เมตร
6 เดือน
40,001 - 60,000 10,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 4 เมตร
6 เดือน
60,001 - 70,000 12,000 4 เมตร 10เมตร 1ชุด 4 เมตร
6 เดือน

 

 

ติดต่อ หรือ ขอรับบริการ