นโยบายการส่งสินค้า

1. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1.1 บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
1.2 บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
1.3 สถานะการจัดส่งสินค้าต่างๆ จะทำการแจ้งผ่านไลน์ที่ลูกค้า Add เข้ามาที่ LINE ID : @theweatherair และ ID LINE : 0863026644
1.4 เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขเอกสารจัดส่ง เพื่อตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง Line หรือ E-mail ส่วนเอกสารต่างๆ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย2. ช่องทางการจัดส่งสินค้า

2.1 ทางบริษัท ก.แสงฟ้า แอร์คูลลิ่ง จำกัด และ เจ้าของแบรนด์สินค้า เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยตรง ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเท่านั้น และ สินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดส่งเอง จะถึงลูกค้าภายใน 1 - 3 วันทำการ หรือ เร็วกว่าที่กำหนด
2.2 ส่งผ่าน บริษัทฯ ขนส่งของเอกชน ย่านพุทธมณฑล กรณีลุกค้าอยู่ต่างจังหวัด
2.3 ส่ง EMS กรณีเป็นสินค้าชิ้นเล็ก โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง
2.4 ส่ง LogicPost / LogicPost Plus โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 7 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง

เงื่อนไขการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้า

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
2. เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ เอกชน ที่รับงานขนส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง LogicPost / LogicPost Plus ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ เอกชน ที่รับงานขนส่ง จะเป็นผู้รับภาระชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว ในวงเงิน 2,000 บาท หรือ ตามความเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยแล้ว
4. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
5. กรณีเป็นสินค้าสั่งผลิต (Made to order) โอนเงินมัดจำ 50% จากยอดสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ จะทำการ P/O สั่งผลิตให้ทันที และชำระเงิน 50% ส่วนที่เหลือในวันที่สินค้าผลิตเสร็จพร้อมจัดส่ง (โอนส่วนที่เหลือ ก่อนทำการจัดส่ง)
(ทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียด และระยะเวลาการผลิตสินค้าให้ลูกค้าทราบก่อนการสั่งซื้อ)
6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ เข้าไปดูหน้างานติดตั้งแอร์เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาซื้อ - ขาย หรือโอนมัดจำค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
(ลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อ - ขาย หรือโอนเงินมัดจำ แต่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ประเมินหน้างาน สามารถส่งรูปถ่ายสถานที่ติดตั้ง พร้อมพิมพ์เขียวแนบมาทาง E-mail หรือ ส่ง Fax มาให้ทางฝ่ายเทคนิคประเมินหน้างานได้)
7. ลูกค้าที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ เปิดใบกำกับภาษี รบกวนแจ้งรายละเอียดชื่อที่อยู่ให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ณ วันที่สั่งซื้อสั่งค้า
8. การนัดวันติดตั้ง หรือส่งสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่มีการทำสัญญาซื้อ - ขาย หรือทำการมัดจำค่าสินค้าแล้วเท่านั้น


9. กรณีลูกค้าต้องการผ่อนชำระ

9.1 ผ่อนผ่านบัตรเครดิต ขณะนี้ ลุกค้าสามารถผ่อนผ่านบัตรเครดิต กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, ซิตี้แบงค์ และ ในเครือกรุงศรีฯ ทั้งหมดได้
9.2 ผ่อนผ่านเอกสาร FirstChoice ลูกค้าต้องเตรียมเอกสาร ตามที่สถาบันการเงินแต่ละที่กำหนด และเข้ามาทำเอกสารที่บริษัทจนได้รับรหัสอนุมัติจากสถาบันการเงิน และสัญญาเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ทางบริษัทจึงจะอนุมัตินัดวันติดตั้งได้
9.3 ผ่อนชำระผ่านระบบ 2c2p บน Website : www.theweatherair.com จะมีดอกเบี้ย 0.8% ต่อเดือน แต่ผ่อนสินค้าได้ทุกรายการบน Website
เอกสารที่ต้องเตรียมกรณีต้องการทำสัญญาเช่าซื้อสินค้า สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / บัตรผ่อนชำระของแต่ละสถาบันการเงินกรณีเป็นลูกค้าเก่า
ทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน ที่ให้ความไว้วางใจกับทางบริษัท เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแด่ท่าน ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูง

ระยะเวลาโปรโมชั่นและราคาสินค้าดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(กรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อ เจ้าที่หน้าที่ : 02-897-6580-4, 086-302-6644, 089-899-2369 ภายในวันและเวลาทำการ)

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ขายสินค้าและบริการเป็นเงินสด หรือ เงินโอนผ่านบัญชีเท่านั้น ไม่รับเช็คและงานเครดิตทุกกรณี
หมายเหตุ : ลูกค้าต้องตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ให้ตรงกับทางเวปไซด์เท่านั้น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง จึงเรียนมาเพื่อทราบ


เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ มีค่าเสียหายจากค่าดำเนินการ 2,000 บาท ต่อสินค้า 1 ชุด
3. ทางบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าเสียหาย และค่าดำเนินการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์: 02-897-6580-4, 086-302-6644, 089-899-2369 หรือ e-mail : ksangfar@gmail.com

นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

> เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทางบริษัทฯ จะประสานงานเข้าไปตรวจเช็คแก้ไข หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ท่านกรณีไม่สามารถแก้ไขได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
> กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
> สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
> เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาทำการ : 02-897-6580-4, 086-302-6644, 089-899-2369

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด หรือยังไม่ได้เริ่มงานเท่านั้น
* บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
* บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

นโยบายการรับประกันสินค้า

> สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ https://www.theweatherair.com/ มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี - 10 ปี ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้าในแต่ละรุ่น / ยี่ห้อ
> เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเซอร์วิส หมายเลขติดต่อ 02-897-6580-4

> เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ และ ยังอยู่ในประกัน ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้
ส่งช่างจากศูนย์บริการเข้าไปตรวจเช็ค และ แก้ไข หน้างาน
ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

สินค้า และ บริการ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

1. สินค้าหมดประกัน
2. ไม่มี Void ของทางบริษัท
3. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
4. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด
5. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข
6. สถานที่ติดตั้งไม่ได้มาตราฐาน

-