นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

 • เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทางบริษัทฯ จะประสานงานเข้าไปตรวจเช็คแก้ไข หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ท่านกรณีไม่สามารถแก้ไขได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
 • เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ตามที่ตกลงไว้


ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ ในเวลาทำการ หมายเลขติดต่อ 02-897-6580-4, 02-897-7189, 086-302-6644

 

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด หรือยังไม่ได้เริ่มงานเท่านั้น

* บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน

* บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

 

นโยบายการรับประกันสินค้า

 • สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ http://www.theweatherair.com/ มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี - 10 ปี ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้าในแต่ละรุ่น / ยี่ห้อ
 • เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้


ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเซอร์วิส  หมายเลขติดต่อ 02-897-6580-4
เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ และ ยังอยู่ในประกัน ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

 1. ส่งช่างจากศูนย์บริการเข้าไปตรวจเช็ค และ แก้ไข หน้างาน

 2. ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม

 3. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน

 4. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

 

สินค้า และ บริการ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

 1. สินค้าหมดประกัน
 2. ไม่มี Void ของทางบริษัท
 3. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
 4. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด
 5. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข
 6. สถานที่ติดตั้งไม่ได้มาตราฐาน

-